ความร่วมมือระหว่าง SMC กับ TDS ในงาน Propak Asia 2016
 
      
 
            TDS Technology (Thailand) Co.,Ltd ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง จัดทำชุดจำลองเครื่องลำเลียงไข่ไก่ เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถต่อยอดเป็นเทคโนโลยี Industrial 4.0 โดยมี Mr.Vincent Tan (MD), คุณวิญญู เลิศคำ (GM) และ ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและทีปรึกษาบริษัท) ร่วมกับ SMC (Thailand) Ltd. นำโดย คุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ (MD), คุณสมชาติ ศุขสุวรรณ (Area Manager) และคุณสุนทร พีรพิทักษ์กุล (ผู้จัดการโครงการอุตสาหกรรมรถยนต์) ให้การสนับสนุนจัดแสดงภายในงาน Propak Asia 2016 นี้ เป็นที่แรก สามารถเข้าเยี่ยมชมบูธในงาน Propak Asia 2016 ณ ไบเทค บางนา ได้ตั้งแต่ วันที่ 15-18 มิถุนายน 2016 ที่บูธ SMC (Thailand) Ltd., Stand No.7D01, Hall 107
 
 
 
 Copyright © 2013 TDS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd. All rights reserved.