โครงการอบรมการเขียนโปรแกรม PLC BECKHOFF
 
    
 
       
       สวัสดีค่ะ กลับมาอีกครั้งกับภาพบรรยากาศการอบรมการเขียนโปรแกรม PLC BECKHOFF
ที่พวกเราTDS ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จัดอบรมให้ความรู้กับ
นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ในโครงการทวิภาคี อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ (Excellence Model School) 
 
   
 
 
      เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2561 ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)จำกัด
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี
ทีมงานTDSหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดฝึกอบรม ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านในการนำไปศึกษาและเผยแพร่ต่อไปคะ
           
 
 Copyright © 2013 TDS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd. All rights reserved.