โครงการอบรมการเขียนโปรแกรม PLC BECKHOFF
 
     
 
       
       
    สวัสดีค่ะ เรามาชมภาพบรรยากาศการอบรมนอกสถานที่กันนะคะ พวกเรา ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม PLC BECKHOFF ให้กับบุคลากร
สถานศึกษาและผู้ประกอบการเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมมอบของให้กับ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผศ.ภวัต มิสดีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
 
 
    อบรมในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารปฏิบัติการวิศกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บริษัท ฯ หวังว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อนำไปพัฒนาในด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมต่อไปค่ะ
           
 
 Copyright © 2013 TDS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd. All rights reserved.