การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติรอบคัดเลือก 24 ทีมสุดท้าย เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 61 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
 
 
 
    โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัลให้กับทีมที่ชนะการประกวด
ในวันเสาร์ที่ 3 ม.ค. 61 เวลา 15.00 น. ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 
    
 
 
     
      
 
 Copyright © 2013 TDS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd. All rights reserved.