พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
 
    โดยมีคุณณัฐวรรณ ทองแต้ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธี เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา จาก ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ซึ่งเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 
 
   
 
 
     
      
 
 Copyright © 2013 TDS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd. All rights reserved.