News
สัมมนาปิดโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
27.10.2020
สัมมนาปิดโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
More
บรรยากาศการอบรม Industrial Automation Training Systems
27.10.2020
บรรยากาศการอบรม Industrial Automation Training Systems
More
ส่งงาน โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
27.10.2020
ส่งงาน โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
More
บรรยากาศงาน "สารพัด...ช่างแปลก​ ประจำปี​ 2562"
17.02.2020
บรรยากาศงาน "สารพัด...ช่างแปลก​ ประจำปี​ 2562"
More
กิจกรรม วันวิชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา2562
17.02.2020
กิจกรรม วันวิชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา2562
More
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลทีมที่ได้รับรางวัล ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาต
11.02.2020
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลทีมที่ได้รับรางวัล ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาต
More
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Smart Automation for Water Management
11.02.2020
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Smart Automation for Water Management
More
การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติอาชีวศึกษา
09.01.2020
การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติอาชีวศึกษา
More