ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Smart Automation for Water Management

11.02.2020
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Smart Automation for Water Management
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Smart Automation for Water Management ได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาติ วัฒนาอุดมชัย ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า กรมชลประทาน ในพิธีเปิดงานสัมนาและกล่าวต้อนรับร่วมกับคุณวิญญู เลิศคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ OEE for Machines Management โดยรองศาสตราจารย์ดร.อนุชา หิรัญวัฒน์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00-12:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานปากเกร็ด
ทางบริษัทฯขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนางานของท่านได้ในอนาคต
 
 
 
 
 
 
 
สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TDSthai/