กิจกรรม วันวิชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา2562

17.02.2020
กิจกรรม วันวิชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา2562
ภาพบรรยากาศกิจกรรม วันวิชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา2562 โดยท่านพลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา2562 ณ ลานอเนกประสงค์ กรมนักเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งทีมงาน TDS ได้นำชุดฝึกระบบออโตเมชั่นควบคุมด้วย IOT ไปจัดแสดงและให้ความรู้กับอาจารย์และนักเรียน โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณที่ให้โอกาสบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TDSthai/