โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
Project name
โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
Customer name
โรงพยาบาลพุทธชินราช
Job scope
- Solar Rooftop 500 kWp
- IIoT SCADA building energy
management system
Product
- Controller : BECKHOFF
- SCADA : Movicon Progea
- Computer Server : CONTEC
- Solar PV : Solartron
                  : Shuttle
                  : Ekarat
โครงการสูบน้า พลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จ.ขอนแก่น
Project name
โครงการสูบน้า พลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จ.ขอนแก่น
Customer name
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
Job scope
Scope of Supply
EPC project for government Solar for agriculture
Solar submersible DC Pump set Installation
Solar Panel input power 3000 W
Flow rate 5 m³/Hr.@ Head max 85 M.
Product
Main Product
Pump : Shakti Submersible Pump
Solar PV : Solartron
                : Shuttle
                : Ekarat
Solar On-Grid Systems
Project name
Solar On-Grid Systems
Customer name
Roi-Et Hospital
Job scope
Solar Rooftop 142 Kw with SCADA Monitoring
Product
Controller : BECKHOFF
SCADA :Movicon
Computer Server : Contec