การประยุกต์ใช้งาน MOVICON.NEXT


ตารางการอบรม การประยุกต์ใช้งาน MOVICON.NEXT

08.30 น. - 09.00 น. Register
09:00 น. - 10.30 น. Training MOVICON SCADA
10.30 น. - 10.45 น. Coffee Break
10.45 น. - 12.00 น. Training MOVICON SCADA
12.00 น. - 13.00 น. Lunch Time
13.00 น. - 14.30 น. Training MOVICON SCADA
14.30 น. - 14.45 น. Coffee Break
14.45 น. - 16.00 น. Training MOVICON SCADA

กำหนดการอบรม การประยุกต์ใช้งาน MOVICON.NEXT

29 August 2022
Register